priser

Vejledende priser i DKR

B2C privat coaching/stress-coaching/yoga pr. time 800,-

Du som er på syge/dagpenge/kontanthjælp pr. time 600,-

Event/Workshop/Teamdag (6-8 timer) fra 12.000,-

Fyraftensmøde/Foredrag (1-2 timer) fra 5.000,-

TeamCoaching (min. 2 timer) fra 4.500,-

B2B coaching/stress-coaching/yoga pr. time 1.200,-

Ved fakturering til virksomhed/arbejdsplads tillægges ovenstående priser moms. Kørselstillæg kan forekomme.

Forretningsbetingelser JETTE BLOK & MUSA Consulting

For private kunder
Afbestilling af ydelser skal ske 48 timer inden aftale, ellers faktureres fuldt beløb, medmindre andet aftales. Afbud skal meddeles pr. telefon, sms eller mail. Priser vil være angivet inkl. moms.

For B2B
Ordrer fra B2B betragtes som bindende, medmindre andet er aftalt. JETTE BLOK & MUSA Consulting forpligtiger sig til at levere den aftalte ydelse på aftalt tidspunkt til den aftalte pris. Faktureringsvilkår kan være forskellige fra kunde til kunde, men som udgangspunkt 8 dage kontant. Priser ved tilbud, vil være angivet ekskl. moms medmindre andet er angivet. Eventuel afbrydelse eller annullering af en allerede indgået aftale, vil udløse krav om betaling af modtagende ordre(r). Ved misligholdelse gælder alm. dansk rets gældende betingelser, herunder dansk rets almindelige erstatningsregler.

For både private kunder og B2B gælder almindelige regler omkring force majeure. JETTE BLOK & MUSA Consulting kan ej holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, som kunden måtte lide i disse situationer.

"your life does not get better by chance, it gets better by change"